پروژه های انجام شده دسته

پست 400 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست KV400 بيستون

کارفرما: برق منطقه اي غرب

تست و راه‌اندازي پست 400 كيلوولت سد نيروگاه كارون3

کارفرما: نصب نيرو

تست و راه‌اندازي پست فشارقوي400كيلوولت سد گدارلندر مسجد سليمان

کارفرما: نصب نيرو

تست تكميلي پست فشارقوي400كيلوولت نيروگاه سد كرخه

کارفرما: نصب نيرو

تست و راه‌اندازي پست 400 كيلوولت نيروگاهي شهيد مفتح همدان

کارفرما: پيمابرق / پارسيان

تست و راه‌اندازي توسعه پست 400 كيلوولت همدان و راه‌اندازي

کارفرما: رعد تابان / پيمابرق

تست و راه‌اندازي توسعه پست 400 كيلوولت سمنان

کارفرما: رعد تابان / پارسيان

تست و راه اندازي پست 400 كيلوولت قائن

کارفرما: ترانس پست پارس

تست و راه اندازي تله پروکشن خط400 کيلوولت کارون 3 – تيران

کارفرما: آب و نيرو

تست و راه‌‌اندازي پست 400 كيلوولت سفيد‌آبه زاهدان

کارفرما: صفانيكو/ رعد تابان

تست و راه‌اندازي تجهيزات بيروني و رله‌هاي حفاظتي پست 400 كيلوولت دماوند

کارفرما: نيرو ممتاز / پارسيان

تست و راه‌‌اندازي پست 230/400 كيلوولت مدولار زاهدان

کارفرما: برق زاهدان/ رعد تابان

تست و راه اندازي رله‌هاي حفاظتي پست 400 كيلوولت تربت جام

کارفرما: پيمانكاري سخي فر

تست و راه اندازي تكميلي 63/230 كيلوولت( فاز اول) پست 63/230/400 كيلوولت GIS شيخ بهائي تهران

کارفرما: برق تهران/ رعد تابان

نصب و وايرينگ تابلوهاي حفاظت فيدرهاي نيروگاه در پست400 كيلوولت سد كارون3

کارفرما: فراب

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه