پروژه های انجام شده دسته

پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل و بهينه سازي پست هاي فتح المبين دزفول و ماهشهر

کارفرما: تبديل انرژي پايا

طراحي كامل سيستم تبدبل خط هوايي 132 كيلوولت به كابل زميني دز شهر اهواز (پست 132 كيلوولت توحيد2)

کارفرما: تبديل انرژي پايا

تست و راه‌اندازي توسعه پست 20/132 كيلوولت طبس

کارفرما: پيمانكار

تست و راه‌اندازي توسعه پست 20/132 كيلوولت اهر

کارفرما: ساپتا

تست و راه‌اندازي پست 20/132 كيلوولت كاغذ سازي مراغه

کارفرما: ساپتا

تست و راه‌اندازي پست 66/132كيلوولت نيروگاه گازي كنگان

کارفرما: پارس نيرو

طراحي كامل پست‌هاي 11 و 33/132 كيلوولت مسجد سليمان و خيبر بهبهان

کارفرما: تبديل انرژي پايا

تست رله‌‌هاي پست33/ 132 كيلوولت 4و 5 عسلويه

کارفرما: فولمن

طراحي كامل پست 20/132 كيلوولت مرودشت يزد

کارفرما: فرانيرو

نصب، تست و راه‌اندازي توسعه پست 132 كيلوولت جناح هرمزگان

کارفرما: ساپتا

طراحي كامل پست 20/132 كيلوولت مهران ايلام

کارفرما: مبنا نبرو

تست و راه اندازي توسعه پست 33/132 كيلوولت پتروشيمي آبادان

کارفرما: سالكار جنوب

طراحي كامل پست 6.6/132 كيلوولت ذغال سنگ طبس

کارفرما: مبنا نيرو

تست و راه‌اندازي پست 20/132 كيلوولت كرمان 2

کارفرما: نيرو صارم

طراحي بي ميل ترانسهاي T5 وT3 در پست 132/230 كيلوولت آبادان اصلي

کارفرما: تبديل انرژي پايا

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه