شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: وحید مندنی زاده

کد پرسنلی: 2271

کد ملی: 3530031348

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

81.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

مانده وام انجمن اسلامی

-6,244,890

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

8,941,285

اضافه کاری

27,665,531

حق جمعه کاری

10,014,239

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,167,276

جمع اقساط

14,244,890

مالیات

4,168,568

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

وام انجمن اسلامی

6,244,890

جمع مزایا

162,547,580

جمع کسور

28,580,734

جمع اقساط

14,244,890

خالص پرداختی

133,966,846

شماره حساب

9520569771

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه