شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میلاد پاکپور اصلی

کد پرسنلی: 2327

کد ملی: 3490112490

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

81.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

42,348,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

9,528,442

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

21,838,721

حق جمعه کاری

5,928,808

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,704,263

مالیات

4,470,943

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

114,240,652

جمع کسور

12,175,207

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

102,065,445

شماره حساب

9528937737

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه