شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد فخرائی

کد پرسنلی: 2243

کد ملی: 3521171086

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,293,798

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

21,329,468

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

388

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,937,829

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

331

مالیات

3,798,968

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

156,149,128

جمع کسور

21,737,128

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

134,412,000

شماره حساب

9516782029

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه