شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد رضا زنگنه نژاد

کد پرسنلی: 2301

کد ملی: 3550006640

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

14,287,188

حق جمعه کاری

6,981,673

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,256,833

روند ماه قبل

913

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,541,167

روند ماه جاری

102

مالیات

2,612,317

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

132,017,586

جمع کسور

11,153,586

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

120,864,000

شماره حساب

9521566679

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه