شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن زاهدی

کد پرسنلی: 2216

کد ملی: 3569940330

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

36

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,271,118

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

12,797,681

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

روند ماه قبل

683

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,029,405

جمع اقساط

12,000,000

روند ماه جاری

223

مالیات

3,372,059

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

147,351,687

جمع کسور

24,401,687

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

122,950,000

شماره حساب

2662028315

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه