شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: قاسم معصومی فرد

کد پرسنلی: 2296

کد ملی: 2372546007

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

50,550,180

مانده وام انجمن اسلامی

-6,031,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

50,550,180

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,373,791

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

16,091,462

حق جمعه کاری

7,077,025

هزینه های رفاهی

11,171,076

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,869,247

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,817,395

جمع اقساط

14,031,000

مالیات

3,014,664

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

وام انجمن اسلامی

6,031,000

جمع مزایا

130,142,531

جمع کسور

25,863,058

جمع اقساط

14,031,000

خالص پرداختی

104,279,473

شماره حساب

9504926238

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه