شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: غلامرضا ایمانی

کد پرسنلی: 2230

کد ملی: 3549771525

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

7

کارکرد اضافه کاری

110.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,286,232

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

13,028,750

اضافه کاری

39,104,025

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,181,519

جمع اقساط

12,000,000

مالیات

9,935,614

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

181,124,230

جمع کسور

33,117,133

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

148,007,097

شماره حساب

2626543270

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه