شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سید یوسف حسینی فرد

کد پرسنلی: 2316

کد ملی: 3560030943

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

3

کارکرد اضافه کاری

162.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

46,452,030

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

4,645,203

اضافه کاری

47,909,597

حق جمعه کاری

6,503,284

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,515,305

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,951,335

جمع اقساط

8

مالیات

3,808,422

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

150,986,876

جمع کسور

21,759,756

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

129,227,120

شماره حساب

9528565716

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه