شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا بامری

کد پرسنلی: 437

کد ملی: 3591477788

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

56,797,500

جمع عوامل حقوق مبنا

41,797,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

37,821,675

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

3,975,825

روند ماه جاری

175

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

65,157,000

جمع کسور

3,976,000

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

61,181,000

شماره حساب

9440878897

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه