شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رسول عوض پور

کد پرسنلی: 2306

کد ملی: 6579964911

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

141.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

44,766,523

حق جمعه کاری

9,308,897

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,256,833

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,837,626

جمع اقساط

12,000,000

مالیات

4,637,813

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

163,182,732

جمع کسور

27,475,440

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

135,707,292

شماره حساب

9227925288

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه