شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رامین غلامی

کد پرسنلی: 2232

کد ملی: 3570022935

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

17,774,557

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,378,315

جمع اقساط

8,000,000

مالیات

6,814,616

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

138,155,677

جمع کسور

24,192,931

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

113,962,746

شماره حساب

9526607527

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه