شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابراهیم جاسمی

کد پرسنلی: 2212

کد ملی: 3569978192

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

48

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

17,063,574

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

روند ماه قبل

618

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,328,546

جمع اقساط

12,000,000

روند ماه جاری

60

مالیات

3,581,457

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

151,625,063

جمع کسور

24,910,063

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

126,715,000

شماره حساب

9510563325

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه