پروژه های انجام شده

شرکت مهندسی آریانیر

برچیدن و بسته بندی و حمل راکتور 230کیلوولت چابهار

کارفرما: مپنا

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

نصب و تست و راه اندازی فیدرخانه 20کیلوولت زرآباد

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

نصب و راه اندازی 25دستگاه ترانس ولتاژ خازنی در پست نیروگاه بخار ایرانشهر

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

ارائه خدمات مهندسی، تأمین کالا، نصب، کمک در پیش راه اندازی و راه اندازی، استارت آپ و اجرای پست 33/132 کیلوولت در محل فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

کارفرما: پارسیان نیروگاه

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

اجرای عملیات تست و راه اندازی پست 20/132/230 کیلوولت رستاق

کارفرما: پارسیان پست

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

انجام عملیات طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شبستر

کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

نصب و راه اندازی50 مگاوار خازن 20 کیلو ولت در پست های فوق توزیع استان سیستان و بلوچستان

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

انجام عملیات اصلاح سیستم حفاظتی در پست های ناحیه مرکز

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

عملیات نصب، تست و راه اندازی پست اصلی واحد آب پتروشیمی دماوند

کارفرما: خاتم الانبیاء

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

دمونتاژ پست 20/63 کیلو ولت دشتیاری و نصب، تست و راه اندازی آن در پست 20/63 کیلو ولت خاش

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

نصب 8/28 مگاوار خازن 20 کیلوولت در پست های فوق توزیع شهرستان های زاهدان و ایرانشهر

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

عملیات نصب، تست و راه اندازی ترانس 20/63 کیلوولت پلان و بنت

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

راه اندازی کلید خانه 20 کیلو ولت جدید پست پسابندر

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

مونتاژ یک دستگاه ترانس 63/230 کیلو ولت زرآباد

کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

نصب و راه اندازی بانک های خازنی Mvar 2.4×2 و20Kv پست های فوق توزیع مشکین شهر، مرند، ترکمنچای، خراجو، قوشچی، نقده، پیرانشهر و تکاب

کارفرما: برق منطقه ای آذربایجان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

توسعه پست 20/63 کیلوولت پایگاه

کارفرما: برق تهران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

توسعه پست 20/63 کیلوولت کمال آباد

کارفرما: برق تهران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

انجام خدمات اپراتوری پست برق 66کیلوولت اختصاصی شرکت سیمان فارس

کارفرما: شرکت سیمان فارس

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی پست kv 33/132 اختر

کارفرما: پارسیان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

انجام عملیات مستمر بهره برداری، نگهداری و تعمیرات پستkv33/132 پالایشگاه فازهای15و16 پارس جنوبی

کارفرما: انرژی سپهر کیش

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

بهره برداری و نگهداری پست برق اختر

کارفرما: آریا نفت شهاب

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

تعمیرات، سرویس و نگهداری و بازدید تجهیزات پست های بلافصل نیروگاه گازی شیراز، بوشهر و کنگان

کارفرما: نیروی برق فارس

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

نگهداری و تعمیرات پست های برق 63/6kv مراکز انتقال نفت تنگ فنی و پل بابا حسین

کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM شبکه و خطوط توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی برق فارابی، شرکت توزیع نیروی برق تهران

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه و خطوط توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی برق شمیران، شرکت توزیع نیروی برق تهران

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه و خطوط توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی برق سعادت آباد، شرکت توزیع نیروی برق تهران

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار با سیمهای مسی موجود در شبکه و خطوط توزیع برق دانشگاه، شرکت توزیع نیروی برق تهران

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک بی خط در پست 20/63 کیلوولت بوعلی

کارفرما: برق منطقه ای باختر

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

بازدید، تست، سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات خط انتقال برقkv 132 پستkv 6.6/132 و پست های فرعی، سیستم برق اضطراری معدن و دیزل ژنراتورهای اضطراری ذغال سنگ پرورده طبس

کارفرما: شرکت زغال سنگ پرورده طبس

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و پست برق 63کیلوولت مرکز انتقال نفت نائین

کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

اجرای عملیات تعویض 100کیلومتر شبکه سیمی به کابل خود نگهدار شهرستان زابل

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

اجرای عملیات تعویض 100کیلومتر شبکه سیمی به کابل خود نگهدار شهرستان چابهار

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

اجرای عملیات تعویض 100کیلومتر شبکه سیمی به کابل خود نگهدار شهرستان زاهدان

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

قرارداد بهره بردارى و نگهداشت تجهیزات سد و نیروگاه سیاه بیشه(شامل پست و خط 400 کیلوولت)

کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

قرارداد بهره بردارى و نگهداشت تجهیزات سد و نیروگاه کارون4 (شامل پست و خط 400 کیلوولت)

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

دسته بندی: خرید، تأمین، توسعه، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات خطوط و شبکه های فشار قوی

طراحي دو پست 4/3/66 كيلوولت پروژه برق رساني به ميدان گازي نرگسي

کارفرما: فرانيرو- پانيدان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست 20/63 كيلوولت برازجان 3

کارفرما: مبنا نيرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست 20/63 كيلوولت نگل ايلام

کارفرما: مبنا نيرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست 20/63 كيلوولت ايوان ايلام

کارفرما: مبنا نيرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست 20/63 كيلوولت كوير زدايي نطنز

کارفرما: فرانيرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي توسعه فيدر كابلي 63 كيلوولت پست معنوي تهران

کارفرما: پيما برق – برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست20/63 كيلوولت آرادان گرمسار

کارفرما: پيمابرق

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي دو فيدر توسعه پست 63 كيلوولت كنارك چابهار

کارفرما: رعد تابان / برق س

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي ترانسفورماتورپست66كيلوولت بندرديلم

کارفرما: پارس نيرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي قسمت 11 كيلوولت پست11/33/132كيلوولت دانشگاه اهواز

کارفرما: برق منطقه اي خوزستان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نظارت بر نصب، تست و راه‌اندازي كليه پستهاي 20/63 و 3،6/20 كيلوولت تاسيسات برقي طرح آبرساني زابل- زاهدان

کارفرما: دانشگاه صنعت آب و برق

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 6/63 كيلوولت سيمان زنجان

کارفرما: مشتري پيمان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست تكميلي پست 20/63 كيلوولت قصر شيرين

کارفرما: برق منطقه اي غرب

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست مدولار 20/63 كيلوولت بيارجمند

کارفرما: مهساب

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي توسعه پست 63 كيلوولت سنندج

کارفرما: رعد تابان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي فيدر توسعه پست 66 كيلوولت قائميه كازرون

کارفرما: نيرو صدراي شيراز

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي دو فيدر توسعه پست 66 كيلوولت بوشهر يك

کارفرما: نيرو صدراي شيراز

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 11/66 كيلوولت نصر شيراز

کارفرما: نيرو صدراي شيراز

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست20/63 کيلوولت عظيميه کرج

کارفرما: رعد تابان / برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست 20/63 كيلوولت طولا قشم

کارفرما: پيمابرق

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي رله هاي پست 20/63 کيلوولت ايران خودرو تاکستان

کارفرما: نيرو صارم

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي رله ها وترانس پست 63 کيلوولت ازنا

کارفرما: رعد تابان / پيمابرق

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي پست 20/63 كيلوولت پتروشيمي هگمتانه

کارفرما: نيروسان گستر

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازی پست 63/14.4 نيروگاه سد اميركبير- فاز اول

کارفرما: تدبير نيرو فراز/برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي توسعه پست 20/63كيلوولت ساوه 1

کارفرما: نيرو صارم/برق باختر

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت نواب- تهران

کارفرما: رعد تابان/ برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نصب و راه‌اندازي پروژه افزايش ظرفيت ترانس پست 20/63 كيلوولت خوي يك

کارفرما: برق منطقه‌اي آذربايجان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت پرديس – تهران

کارفرما: رعد تابان/ برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نصب و راه‌اندازي فيدرهاي 20 كيلوولت در پست‌هاي جعفرآباد و شفا تبريز

کارفرما: برق منطقه‌اي آذربايجان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت نصير آباد – تهران

کارفرما: توان فراگير/ برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت اردكان يزد

کارفرما: ژوبين نيرو/برق يزد

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نصب و راه‌اندازي پست6/63 كيلوولت GIS آب شيرين كن چابهار

کارفرما: ساپتا

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي افزايش ظرفيت ترانس پست 20/63 كيلوولت شهرك صنعتي اردبيل

کارفرما: رعد تابان/ برق آذربايجان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت ميناب 3

کارفرما: شبنم هرمز/ برق هرمزگان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 20/63 كيلوولت تصفيه خانه شهر ري

کارفرما: ايران خوز/برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نظارت بر تست و راه‌اندازي، محاسبه تنظيمات،پيكربندي و تست رله‌هاي حفاظتي سه پست6.3/66 كيلوولت و سه پمپ استيشن تلمبه‌خانه‌هاي آب كشور سوريه

کارفرما: شيمبار

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت پيشوا- ورامين

کارفرما: توان فراگير –برق‌ تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 20/63 كيلوولت تيكمه داش

کارفرما: ژوبين‌ نيرو/برق آذربايجان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌ندازي پست 20/63 كيلوولت تياب

کارفرما: برق منطقه‌اي هرمزگان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پروژه تغيير ولتاژ پست نيروگاه سد امير كبير از 132 به 63 كيلوولت

کارفرما: ترانس پست پارس/پوياپر توان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي توسعه فيدرهاي خازني پست‌هاي 20/63 كيلوولت گرماب و گيلوان

کارفرما: نيرو ممتاز / برق زنجان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 20/63 كيلوولت دانشگاه آزاد تهران (حصارك)

کارفرما: نيرو ممتاز / برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي و وايرينگ توسعه فيدرهاي خازني پست 20/63 كيلوولت نمايشگاه

کارفرما: توان فراگير/برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي و تحويل به بهره‌برداري 2 خط 63 كيلوولت پست هشتگرد

کارفرما: تهران نيرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست تقويت پست 20/63 كيلوولت قدوسي

کارفرما: رعد تابان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست ترانس دوم پست 20/63 كيلوولت شهر صنعتي ساوه2

کارفرما: پيمان برق پويا/ برق باختر

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست ترانس توسعه خط پست20/63 كيلوولت فيروزان

کارفرما: پيمان برق پويا/ برق باختر

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست سيار شمس آباد

کارفرما: توان فراگير/برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي و وايرينگ پست 20/63 كيلوولت پاكدشت

کارفرما: توان فراگير/برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازی ترانس پست 20/63 کیلوولت نمایشگاه تهران

کارفرما: رعد تابان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 14/63 كيلوولت سد اميركبير كرج

کارفرما: رعد تابان/ ترانس پست پارس

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي تغيير سطح ولتاژ پست 20/63 كيلوولت آدران

کارفرما: توان فراگير/برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت كمال آباد كرج

کارفرما: توان فراگير/برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي توسعه پست 20/63 كيلوولت نيروگاه گازي ري

کارفرما: تهران نيرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست ساليانه رله هاي حفاظتي و تجهيزات اندازه‌گيري سد اميركبير

کارفرما: آب منطقه‌اي تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

آموزش تعميرات و نگهداري پست 63 كيلوولت سد كرج

کارفرما: شتاب برق

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي دو فيدر 63 كيلوولت پست ري شمالي

کارفرما: تهران نيرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست رله هاي پست6.6/63 كيلوولت سيمان تهران و محاسبات ستینگ

کارفرما: سيمان تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت دردشت

کارفرما: برق تهران/رفيع تاور

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نصب و تست و راه‌‌اندازي پست 20/63 كيلوولت دليجان( تجرك)

کارفرما: پارسيان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عمليات تست و راه‌اندازي توسعه سه پست‌هاي 230كيلوولت كشور اتيوپي

کارفرما: ترانس پست پارس

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

خدمات بهره‌برداری پستهای سمنان 94

کارفرما: برق منطقه‌ای سمنان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تعمیرات پیشگیرانه پستهای انتقال و فوق توزیع جنوب PM

کارفرما: برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تعمیرات اضطراری (آنکالی) ناحیه جنوب سیستان و بلوچستان PM

کارفرما: برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

سرویس و نگهداری تجهیزات و رله‌ای حفاظتی پارس خودروPM

کارفرما: پارس خودرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

بهسازی تأسیسات الکتریکال آب شیرین کن چابهار

کارفرما: آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تهیه نقشه‌های برابر ساخت فیدرهای خط در پست قورخانه

کارفرما: برق منطقه‌ای تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تعمیرات و بهره‌برداری از خطوط ریخته‌گری ایران خودرو

کارفرما: ریخته‌گری ایران خودرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

بازدید سرویس های دوره‌ای برق منطقه نفت غرب

کارفرما: پژوهان آتروپاد صنعت

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تعویض رله‌های حفاظت دیستانس خطوط پست شوش

کارفرما: برق منطقه‌ای تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و سرویس سالیانه پست 20/63 کیلوولت کارخانه بن رو

کارفرما: بن رو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عمليات تست ساليانه تجهيزات پست63كيلوولت سد شهيد رجائي

کارفرما: پيشگامان فن انديش

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عمليات تست و راه‌اندازي بانك‌هاي خازني ده پست 20/63 كيلوولت تهران

کارفرما: ايران سوئيچ/برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت جگين شمالي

کارفرما: ترانس پست پارس

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عمليات افزايش 3 فيدر شهرك راه‌آهن

کارفرما: برق تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عمليات تست و راه‌اندازي پست 20/63 كيلوولت يونارت اصفهان

کارفرما: ترانس پست پارس

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عمليات تست و راه‌اندازي پست 20/63 كيلوولت زاويه

کارفرما: ترانس پست پارس

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عمليات بركناري دو بي 63 كيلوولت در پست 400 كيلوولت خرم آباد

کارفرما: برق منطقه‌اي باختر

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

سرویس و نگهداری و تعمیرات بازدید دوره ای و پیشگیرانه تجهیزات و آزمونهای دوره ای رله های حفاظتی و خبری ست برق 63/20 کیلو ولت پارس خودرو PM

کارفرما: پارس خودرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

راه اندازی و راهبری و نگهداری حفاظت فیزیکی و انجام سرویس های دوره ای و تعمیرات و بهره برداری از خطوط انتقال و پست 63/20 کیلو ولت اختصاصی شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

کارفرما: ریخته‌گری ایران خودرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تعمیر و نگهداری پست‌های برق 6/63 کیلوولت مراکز انتقال نفت تنگ فنی و پل بابا حسین PM

کارفرما: شرکت منابع آب و نیروی ایران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

سرویس دوره‌ای و تعمیر اضطراری شبکه توزیع رینگ دومداره و تجهیزات برق فشار متوسط پست‌های 20 کیلوولت در محدوده و حوزه نمایشگاه بین‌المللی تهران PM

کارفرما: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نگهداری، سرویس و راهبری کلیه تجهیزات منصوبه در پست‌های برق و نیروگاه‌های سایت جام‌جم PM

کارفرما: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و پست‌ برق 63 کیلوولت مرکز انتقال نائین PM

کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

راهبرد، نگهداری و سرویس دوره‌ای و تعمیرات جزئی اضطراری شبکه توزیع دو مداره و تجهیزات برق فشار متوسط پست‌های 20 کیلوولت نمایشگاه PM

کارفرما: شرکت سهامس نیروگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عملیات تست و سرویس سالیانه پست 63/20 کیلوولت بن‌رو PM

کارفرما: شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات، سرویس و اپراتوری پست 66 کیلو ولت سیمان فارس PM

کارفرما: شرکت سیمان فارس

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نصب و تست و راه اندازی فیدر خانه 20 کیلوولت زرآباد

کارفرما: برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نصب و راه اندازی بانک های خازنی MVAR 2.4*2 و KV20 پست های فوق توزیع مشکین شهر، مرند، ترکمانچای، خراجو، قوشچی، نقده، پیرانشهر و تکاب

کارفرما: برق منطقه‌ای آذربایجان

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عملیات ساختمانی طراحی،خرید،تست و راه اندازی توسعه پست 20/63 کیلوولت بوعلی همدان EPC

کارفرما: برق منطقه‌ای باختر

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عملیات ساختمانی طراحی،خرید،تست و راه اندازی توسعه پست 20/63 کیلوولت پایگاه EPC

کارفرما: برق منطقه‌ای تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

عملیات ساختمانی طراحی،خرید،تست و راه اندازی توسعه پست 20/63 کیلوولت کمال آباد EPC

کارفرما: برق منطقه‌ای تهران

دسته بندی: پست 63 و 20 کیلو ولت– خدمات آنکال، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل سيستم تبدبل خط هوايي 132 كيلوولت به كابل زميني دز شهر اهواز (پست 132 كيلوولت توحيد2)

کارفرما: تبديل انرژي پايا

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل و بهينه سازي پست هاي فتح المبين دزفول و ماهشهر

کارفرما: تبديل انرژي پايا

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي بي ميل ترانسهاي T5 وT3 در پست 132/230 كيلوولت آبادان اصلي

کارفرما: تبديل انرژي پايا

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست 6.6/132 كيلوولت ذغال سنگ طبس

کارفرما: مبنا نيرو

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست 20/132 كيلوولت مهران ايلام

کارفرما: مبنا نبرو

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست 20/132 كيلوولت مرودشت يزد

کارفرما: فرانيرو

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

طراحي كامل پست‌هاي 11 و 33/132 كيلوولت مسجد سليمان و خيبر بهبهان

کارفرما: تبديل انرژي پايا

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 66/132كيلوولت نيروگاه گازي كنگان

کارفرما: پارس نيرو

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 20/132 كيلوولت كاغذ سازي مراغه

کارفرما: ساپتا

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي توسعه پست 20/132 كيلوولت اهر

کارفرما: ساپتا

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي توسعه پست 20/132 كيلوولت طبس

کارفرما: پيمانكار

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 20/132 كيلوولت هرات يزد

کارفرما: پيمابرق

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي رله‌هاي پست 20/132 كيلوولت خرمشهر 2

کارفرما: پيمانكار

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 11/33/132 كيلوولت توحيد اهواز

کارفرما: برق منطقه اي خوزستان

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي رله‌هاي CCB پتروشيمي مبين

کارفرما: برزين

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 20/132 كيلوولت هرات كشور افغانستان

کارفرما: رعد تابان / پارسيان

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست تجهيزات پست سياهكلده لنگرود

کارفرما: نيرو ممتاز

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 20/132 كيلوولت كاكي بوشهر

کارفرما: نيرو صدراي شيراز

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه‌اندازي پست 20/132 كيلوولت كرمان 2

کارفرما: نيرو صارم

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست و راه اندازي توسعه پست 33/132 كيلوولت پتروشيمي آبادان

کارفرما: سالكار جنوب

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نصب، تست و راه‌اندازي توسعه پست 132 كيلوولت جناح هرمزگان

کارفرما: ساپتا

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

تست رله‌‌هاي پست33/ 132 كيلوولت 4و 5 عسلويه

کارفرما: فولمن

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

نصب، تست و راه‌اندازي توسعه پست 132 كيلوولت گاوبندي

کارفرما: ساپتا

دسته بندی: پست 132 کیلو ولت – خدمات آنکال ، عملیات PM ، طراحی،خرید،نصب،تست و راه اندازی

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه