نصب – تست و راه اندزی

با عنایت به اینکه عمده پروژه های صنعت برق بصورت EPC  اجرا می شود، لیکن انجام بخش تست و راه اندازی بسیاری از پستهای فوق توزیع و انتقال شبکه های قدرت به دلیل گستردگی شبکه و نیاز به تخصص بالای نیروی انسانی مورد نیاز،  به این شرکت واگذار می گردد.
خدمات نصب و راه اندازی این شرکت با محورهای زیر انجام می گیرد:

این شرکت سوابق متعددی در نصب و راه اندازی پستهای معمولی، GIS و همچنین دمونتاژ، بارگیری، حمل، مونتاژ، نصب و تست پستهای سیار (موبایل) و ترانسفورماتورهای قدرت توسط گروههای اجرایی خود و شرکت های حمل و نقل سنگین (بوژی) در رزومه دارد.

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه