مشاوره و خدمات مهندسی

شرکت آریانیر با توجه به وجود زیرساخت های طراحی و با تکیه بر تجربه ارائه خدمات مهندسی، توانمندی خود را در زمینه مشاوره و طراحی را به اثبات رسانده است. مطالعه و طراحی شامل مراحل شناسایی نیازهای کارفرمایان، محدودیت ها و مقتضیات خاص پروژه، مطالعات امکان سنجی و ارزیابی گزینه ها، طراحی مقدماتی و طراحی تفصیلی با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و نرم افزارها و سخت افزارهای به روز مهندسی ارائه خدمت می نمایند.

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه