تولید پراکنده (DG) و انرژی های نو

رشد مصرف و محدوديتهای اقتصادی-جغرافيايی انتقال توان الکتریکی، باعث اقتصادی شدن توليد برق از منابع تجديد پذير گردید.

تکامل تکنولوژيهای توليد برق از منابع تجديد پذير، تکامل تکنولوژيهای الکترونيک قدرت، بازار رقابتی برق (خصوصی سازی و مقررات زدايی شرکتهای توزيع) و همچنین مسائل زيست محيطی و مشکالات امنيت و قابليت اطمينان شبکه باعث گرايش دوباره صنعت برق به سمت توليد نامتمرکز (پراکنده) گرديده است.

در این راستا شرکت آریانیر بر اساس دانش روز و با استفاده از منابع فسیلی (موتورهای احتراقی دیزل و پایه گاز سوز، توربین های گاز) و منابع تجدید پذیر (پانلهای خورشیدی، توربین باد، نیروگاههای برقابی و …) توانایی طراحی، تامین، راه اندازی پروژههای تولید پراکنده و انرژی نو را دارا می باشد.

مزايای کاربرد تولید پراکنده را می توان به شرح زیر لیست کرد:

 1. کارکرد به عنوان پشتيبان ظرفيت شبکه Support Capacity و آزادسازی ظرفيت انتقال
 2. پشتيبانی ظرفيت اضطراری شبکه و کاهش حجم خاموشی ها
 3. راه اندازیBlack Start ، با توليد DG و ايجاد جزيره های کوچک راه اندازی شبکه ساده تر می شود.
 4. توليد همزمان برق و گرما (CHP)، با استفاده از حرارت توليد شده هنگام توليد برق
 5. پیک سایی Peak Shaving  با توجه به هزينه بالای توليد برق در حالت پيک، DG منبع کم هزينه ای برای تولید در بار پيک می باشد
 6. قابليت اطمينان بالا و مناسب برای تغذيه بارهای حساس
 7. ذخیره چرخان(Spinning Reserve)
 8. ذخیره نیمه چرخان (Non-Spinning Reserve)
 9. تعادل پخش بار
 10. کنترل و پشتیبانی ولتاژ و توان راکتیو و بهبود پروفيل ولتاژ کاهش تلفات
 11. بهبود کيفيت توان
 12. به تأخير انداختن سرمايه گذاری در سيستم انتقال
 13. نصب و راه اندازی سريع
 14. آلودگی کمتر محيط زيست نسبت به توليد متمرکز و …

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه