احداث پستهای فشارقوی و الکتریک صنایع به روش EPC

شرکت آریانیر با توجه به وجود زیرساخت های طراحی، تامین تجهیزات و اجراء امکان مدیریت کلیه پروژه های کلید در دست در زمینه های پستهای فشار قوی و الکتریک صنایع مرتبط با پروژه های جدید، توسعه، بهینه سازی، نوسازی و غیره را با انعقاد قراداد های ارزی و یا ریالی در موارد زیر به مشتریان ارائه می نماید
(۱) پست های برق فشار قوی تا ۴۰۰ کیلو ولت نوع معمولی و GIS

طراحی، تامین تجهیزات، خدمات ساختمانی، نصب، تست، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری برای:

پستهای فشار قوی با تجهیزات AIS یا GIS و بصورت

فضای بسته (Indoor ) برای محیط های صنعتی و آلوده

فشرده (Compact ) برای فضاهای کوچک

توسعه، بهینه سازی و نوسازی پستهای موجود

(۲) پست های سیار (موبایل) فشار قوی نوع معمولی و GIS

(3) سوئیچگیر و تابلوهای فشار متوسط تا ۳۶ کیلوولت نوع معمولی و GIS

طراحی،تامین تجهیزات، نصب، تست، راه اندازی، تعمیر و نگهداری

سویچگیرهای نوع AIS یا GIS از ۳٫۶KV تا ۳۶KV ثابت و کشوئی با کلید های گازی و خلاء و با انواع آرایش باسبار (تک باسبار – دوبل باسبار)

(4) سیستمها و تابلوهای فشار ضعیف برای توزیع انرژی، کنترل و حفاظت

طراحی و تامین انواع تابلوهای توزیع انرژی نوع ثابت AC و DC و نوع کشوئی MCC

طراحی و تامین انواع تابلوهای حفاظت و کنترل نوع معمولی و DCS

(5) سیستمهای کنترل دیجیتال و گسترده (DCS) و اتوماسیون صنعتی

طرح و اجرای کامل سیستمهای کنترل گسترده و دیجیتالی برای پست های برق و مراکز صنعتی

طرح و اجراء نرم افزار و سخت افزار این مراکز براساس پروتکل های استاندارد

(6)ارائه خدمات مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و اجراء پروژه های برق، کنترل، حفاظت تاسیسات الکتریک در صنایع و یوتیلیتی ها

پروژه های بهینه سازی – توسعه، باز سازی و صرفه جوئی انرژی در حوزه برق و نفت، گاز و پتروشیمی

(۷) پروژه های تاسیسات صنعتی ، نفت و گاز و پتروشیمی

طرح و اجرای سیستمهای کنترل و اتوماسیون مجتمع های صنعتی

طرح و اجراء سیستمهای توزیع انرژی در تاسیسات صنعتی، نفت و گاز و پتروشیمی

بهینه سازی و نوسازی سیستمهای موجود

(۸) پروژه های بهینه سازی و توسعه سیستمهای موجود

اجراء کامل طرح های توسعه پستهای برق

طرح، بروز رسانی و جایگزینی سیستمهای حفاظتی و الکتریکی قدیمی یا آسیب دیده با سیستمهای جدید

 

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه