پروژه های انجام شده دسته

دوره های آموزشی

دوره آموزشي بهره‌برداري نيروگاه پيران

کارفرما: رشد صنعت

برگزاري دوره آموزش رله‌هاي حفاظتي براي شركت ملزومات برق

کارفرما: ملزومات برق

برگزاري دوره آموزش رله‌هاي حفاظتي براي شركت مهندسي مشاور فارس

کارفرما: مهندسي مشاورفارس

دوره آموزشی و بهره برداری، سرویس و نگهداری رایانه‌ها، آموزش و عمران و تاسیسات پست‌ای تحت پوشش برق منطقه‌ای سمنان

کارفرما: برق منطقه‌ای سمنان

دوره آموزشی تخصصی تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از ترانس ها در نیروگاه لوارک

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

دوره آموزشی تخصصی تست رله های حفاظتی در پست های فشار قوی منصوبه در نیروگاه لوارک

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

دوره آموزشی نقشه خوانی در پست های فشار قوی (400کیلوولتGIS(- سد و نیروگاه کارون4

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

دوره آموزشی نقشه خوانی در پست های فشار قوی – سد و نیروگاه امیرکبیر

کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران

دوره آموزشي سيستم الكتريك پست و نيروگاه كارون 4

کارفرما: پيشگامان فن انديش

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه