شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منوچهر بهمیاری

کد پرسنلی: 2253

کد ملی: 3539938222

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

113

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

54,694,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

58,894,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,306,371

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

39,348,549

حق جمعه کاری

7,657,297

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

157

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,216,201

روند ماه جاری

674

مالیات

5,004,223

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

178,591,098

جمع کسور

16,221,098

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

162,370,000

شماره حساب

9520908266

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه