شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: غلامرضا ایمانی

کد پرسنلی: 2230

کد ملی: 3549771525

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

7

کارکرد اضافه کاری

100

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,286,232

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

13,028,750

اضافه کاری

35,549,113

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

112

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,932,675

جمع اقساط

12,000,000

روند ماه جاری

714

مالیات

9,413,042

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

187,569,431

جمع کسور

32,346,431

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

155,223,000

شماره حساب

2626543270

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه